Παράταση Προθεσμίας Υποχρεωτικής Αντικατάστασης Παλαιών Εντύπων Αδειών Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών σε Άδειες Νέου Τύπου

nea adeia xeiristi taxyploou skafousΣτις 02-11-21, αναρτήθηκε η με Α.Π.: 2131.5/79933/2021/02-11-2021 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΔΑ: ΩΑΦΠ4653ΠΩ-ΡΗΓ), με την οποία παρατείνεται η προθεσμία αντικατάστασης των παλαιών εντύπων των χορηγηθέντων αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών και αφορά συγκεκριμένα τους χειριστές που έχουν αποκτήσει άδεια έως τον Οκτώβριο 2015, ώστε να αντικαταστήσουν τις άδειές τους με νέου τύπου μέχρι

Περισσότερα...

Άρση απαγόρευσης λειτουργίας σχολών εκπαίδευσης χειριστών ταχυπλόων σκαφών

menoumeasfaleis covid19Με Κοινή Υπουργική Απόφαση επαναλειτουργούν οι σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, οι σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, οι επιχειρήσεις παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών, ...

Περισσότερα...

Επιβολή μέτρων προσωρινού περιορισμού για την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

koronoios covid 19 racing school anakoinosi 16 03 20Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη έχει συσταθεί και λειτουργεί Ομάδα Εργασίας, η οποία εξετάζει και εισηγείται εξειδικευμένες ενέργειες και στοχευμένες πολιτικές για τους κλάδους ευθύνης του Υπουργείου, με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με το ιό, COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την ήδη αυξημένη ετοιμότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία προς την Ελλάδα, αποφασίστηκαν από τον κ. Πλακιωτάκη τα εξής μέτρα προφύλαξης και προστασίας τόσο του κοινού που συναλλάσσεται με το Υπουργείο και τα Λιμεναρχεία όσο και του πολιτικού και ένστολου προσωπικού, ως εξής...

Περισσότερα...

Νέα Παράταση Προθεσμίας Υποχρεωτικής Αντικατάστασης Παλαιών Εντύπων Αδειών Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών σε Άδειες Νέου Τύπου

nea adeia xeiristi taxyploou skafousΣτις 23-10-2019, αναρτήθηκε η με Αρθμ.Πρωτ.: 2131.5/76773/2019/23-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΥ84653ΠΩ-ΣΓΗ) Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με την οποία παρατείνεται η προθεσμία αντικατάστασης των παλαιών εντύπων των χορηγηθέντων αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών και αφορά συγκεκριμένα τους χειριστές που έχουν αποκτήσει άδεια έως τον Οκτώβριο 2015, ώστε να αντικαταστήσουν τις άδειές τους με νέου τύπου μέχρι

Περισσότερα...

Διενέργεια εξετάσεων προς απόκτηση άδειας χειριστών ταχυπλόου σκάφους για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Με την απόφαση Αριθ.Πρωτ.: 2131.5/2790/2018, αναρτήθηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων που θα διεξαχθούν στο Λιμεναρχείο Σαρωνικού, προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, για την περίοδο από Οκτώβριο 2018 έως Μάρτιο 2019, με μέγιστο αριθμό υποψηφίων σε κάθε εξέταση, πενήντα (50) συμμετέχοντες. Οι ημερομηνίες εξετάσεων καθορίστηκαν, ως ακολούθως:

Περισσότερα...

Καθορισμός ημερομηνιών διενέργειας εξετάσεων, προς απόκτηση άδειας χειριστών ταχυπλόου σκάφους, για το Θερινό Εξάμηνο 2018

Αναρτήθηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων που θα διεξαχθούν στο Λιμεναρχείο Σαρωνικού, προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, για την περίοδο από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο 2018, σύμφωνα με την απόφαση Αριθ.Πρωτ.: 2131.5/395/2018, ως ακολούθως:

Περισσότερα...

Αλλαγές στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση των υποψηφίων χειριστών, προς απόκτηση Άδειας Ταχυπλόου Σκάφους

Τέθηκε σε εφαρμογή, η αντικατάσταση των εννέα (9) υποχρεωτικών μαθημάτων εκπαίδευσης, όπως όριζε, εξ αρχής, η διάταξη του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50, σε δώδεκα (12), πλέον, συνολικά υποχρεωτικά μαθήματα, εκ των οποίων τα έξι (6) ισχύουν να είναι θεωρητική εκπαίδευση, τα τέσσερα (4) είναι πρακτική εκπαίδευση και τα δύο (2) είναι, επίσης, πρακτική εκπαίδευση σε ανοικτή θάλασσα, δηλαδή έξω από τα όρια της εισόδου του λιμένα.

Περισσότερα...

Παράταση Προθεσμίας Αντικατάστασης Παλαιών Εντύπων Αδειών Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών σε Άδειες Νέου Τύπου

nea adeia xeiristi taxyploou skafousΣύμφωνα με την ανάρτηση Απόφασης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Α.Π.:2131.5/29128/2017/24-4-2017 δόθηκε νέα παράταση προθεσμίας, στους χειριστές που έχουν αποκτήσει άδεια ταχυπλόου σκάφους έως τον Οκτώβριο 2015, ώστε να αντικαταστήσουν τις άδειές τους με νέου τύπου μέχρι

Περισσότερα...

Διαδικασία Θεωρητικής και Πρακτικής Εξέτασης Υποψηφίων Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών

Με την απόφαση Αριθμ. Πρωτ.:2131.5-1/3389/2015 ορίστηκε η διαδικασία διεξαγωγής Θεωρητικής και Πρακτικής Εξέτασης των Υποψηφίων Χειριστών για την απόκτηση Άδειας Ταχυπλόων Σκαφών. Η θεωρητική εξέταση (γραπτή ή προφορική) διενεργείται στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου που έχει διατεθεί από το Δήμο Γλυφάδας, ώρα 09.00 πρωινή, η δε πρακτική διενεργείται στην 4η Μαρίνα Γλυφάδας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Περισσότερα...

Νέος Γενικός Κανονισμός Λιμένων αρ.50, από 1 Ιανουαρίου 2014

logo limeniko hellenic aktofylakhΑπό 1η Ιανουαρίου 2014, έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών όπως ορίζονται, πλέον, από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αρ. 50, σύμφωνα με το ΦΕΚ 514.1 / 2013 / Σχ. 1633 / 29-4-2013. 

Περισσότερα...

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την έκδοση αδειών χειριστών ταχυπλόων

Καθιερώνεται υποχρεωτική εκπαίδευση υποψηφίων προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την έκδοση αδειών χειριστών ταχυπλόων Ο υπουργός Ναυτιλίας υπέγραψε σχετική υπουργική απόφαση για νέο Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 50 / 2013 για τη διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, για τους εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και για τις σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Περισσότερα...

Γενικός Κανονισμός Λιμένα για Ταχύπλοα Σκάφη

O χειρισμός ταχυπλόων σκαφών επιτρέπεται, μόνο, σε άτομα που έχουν άδεια χειριστή ταχυπλόων σκαφών από την Λιμενική Αρχή.
Η άδεια χειριστή ταχυπλόων σκαφών, δίνει το δικαίωμα χειρισμού Ι.Χ. σκάφους μέχρι και 20 μέτρα, εφόσον, αυτό είναι νοικιασμένο. Εάν, είναι ιδιόκτητο, τότε, το σκάφος πρέπει να είναι έως 100 κόρους.
Ο κόρος αποτελεί μονάδα μέτρησης του όγκου ενός σκάφους (1 κόρος = 2,83 κυβικά μέτρα).
Ταχύπλοο σκάφος, νοείται κάθε μηχανοκίνητο σκάφος που μπορεί (μηχανικά υποστηριζόμενο με μηχανές πετρελαίου ή βενζίνης) να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 15 κόμβων / ώρα.

Περισσότερα...

Σύνδεση Μελών

Εγγραφή Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μάθετε πρώτοι τις προσφορές της σχολής!

Σχολή Οδηγών

sxolh odhgon
partners racing-school