Άδεια Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους: Κλειδί για Καριέρα στο Θαλάσσιο Περιβάλλον

Η Άδεια Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους είναι μεν υποχρεωτική σε όσους θέλουν να νοικιάσουν σκάφος ή jet ski ή όσοι είναι ιδιοκτήτες σκαφών, αλλά είναι και ένα επιπλέον εφόδιο για εύρεση εργασίας. Είναι ένα μέσο, για την εξέλιξη στον τομέα της ναυτιλίας και των θαλάσσιων επαγγελμάτων. Οι κάτοχοι της Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους αποκτούν εξειδίκευση και όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν επαγγελματίες, πιστοποιούνται και μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους καθώς και να επεκτείνουν τις επιλογές τους στην αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην αύξηση της ασφάλειας και της επαγγελματικής αποτελεσματικότητας στον τομέα της θαλάσσιας…

Δείτε Περισσότερα

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις αρχικής συμμετοχής σε εξετάσεις λιμεναρχείου για άδεια ταχυπλόων σκαφών

Αρχική συμμετοχή σε εξετάσεις για άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους Οι προϋποθέσεις του υποψήφιου χειριστή για συμμετοχή σε εξετάσεις είναι: Να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος ηλικίας. Να είναι υγιής. Να έχει εκδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Να γνωρίζει κολύμβηση. Να έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση δώδεκα (12) μαθημάτων (διάρκειας 45 λεπτών το κάθε μάθημα), 6 θεωρητικών και 6 πρακτικών, σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη, σύμφωνα με τον κανονισμό, σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Δείτε Περισσότερα