Πλοήγηση στην Εκπαίδευση των Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών: Από την Θεωρία στην πράξη

Βασικός στόχος της σχολής εκπαίδευσης χειριστών ταχυπλόων σκαφών “RACING SCHOOL” είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, τους κανόνες και την προετοιμασία για τους πιθανούς κινδύνους της θάλασσας.

Στα πρακτικά μαθήματα, οι μαθητές μαθαίνουν μια ποικιλία από βασικές δεξιότητες και τεχνικές, οι οποίες τους εξοπλίζουν με τις γνώσεις και τις ικανότητες που χρειάζονται για να χειρίζονται με επιδεξιότητα ένα ταχύπλοο σκάφος .

Συγκεκριμένα, οι μαθητές εκπαιδεύονται:
1. Πώς να προβαίνουν σε ασφαλή πρυμνοδέτηση και πλαγιοδέτηση του σκάφους
2. Πώς να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα.
3. Στις τεχνικές κατασκευής ναυτικών κόμπων,
4. Στη χρήση του ναυτικού χάρτη και την αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών του.
5. Στον τρόπο χάραξης πορείας και χρήσης της πυξίδας.
6. Στο να αναγνωρίζουν φάρους,
7. Στις ισοβαθείς γραμμές στο χάρτη και γεωγραφικά στίγματα.

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν, επίσης, βασικές γνώσεις για το βάθος της θάλασσας και τη χρήση εργαλείων, όπως, η χρησιμότητα του διπαράλληλου κανόνα και του διαβήτη (κουμπάσου) , ενώ εκπαιδεύονται στην αναγνώριση και αποφυγή υφάλων και σκοπέλων στο χάρτη.

Όλα αυτά τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και την ενίσχυση της ασφάλειας και της εμπειρίας των μαθητών στη θάλασσα.

Στη σχολή “RACING SCHOOL”, η διάρκεια και η δομή των μαθημάτων είναι σχεδιασμένη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για την εκπαίδευση των υποψηφίων-χειριστών, προς συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Αρμόδιου Λιμεναρχείου για απόκτηση άδειας ταχυπλόου σκάφους.

Οι υποψήφιοι-χειριστές, εκπαιδεύονται τόσο σε θεωρητικά όσο και σε πρακτικά μαθήματα και συγκεκριμένα σε έξι (6) θεωρητικά και σε έξι (6) πρακτικά δηλαδή, συνολικά σε 12 μαθήματα, με διάρκεια 45 λεπτών/έκαστος.

Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονται σε εξοπλισμένα εκπαιδευτικά σκάφη, τα οποία διαθέτουν σύγχρονους κινητήρες και υψηλής τεχνολογίας προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι στους εκπαιδευόμενους μια ποιοτική εκπαίδευση.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό σκάφος, επιτρέπεται, μόνο, ο εκπαιδευτής και έως δύο εκπαιδευόμενοι μαθητές.

Για να ξεκινήσει κάποιος τα πρακτικά μαθήματα στη σχολή ταχυπλόων σκαφών “RACING SCHOOL”, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί, όπως:

1. Ηλικία: Ο υποψήφιος χειριστής πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας.

2. Υγεία: Απαιτείται η καλή υγεία του υποψηφίου.

3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): Πρέπει να έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ.

4. Γνώση κολύμβησης: Είναι απαραίτητο να γνωρίζει κολύμβηση.

5. Ολοκλήρωση εκπαίδευσης: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να έχει παρακολουθήσει υποχρεωτικά, σε εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση, συνολικά δώδεκα (12) μαθημάτων, έξι (6) θεωρητικών και έξι (6) πρακτικών.

Για την ασφάλεια της πορείας πλεύσης, υπάρχουν ορισμένα μέτρα και κανονισμοί που πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται, όπως ο Δ.Κ.Α.Σ. (Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων).

Ο Δ.Κ.Α.Σ. ισχύει γενικά για όλα τα πλοία και εφαρμόζεται σε όλες τις θάλασσες. Κάθε χειριστής που πλέει στη θάλασσα είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει και να εφαρμόζει αυτούς τους κανονισμούς, καθώς και τους ειδικούς κανονισμούς που ορίζει ο Δ.Κ.Α.Σ. και ισχύουν στη χώρα του.

Σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς, κάθε πλοίο πρέπει να διατηρεί ακουστική και οπτική επιτήρηση του περιβάλλοντος χώρου που κινείται και να τηρεί ασφαλή ταχύτητα, προκειμένου να αποφεύγει συγκρούσεις και να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται.

Τα απαραίτητα εφόδια που πρέπει να υπάρχουν στο σκάφος είναι τα εξής:

1. Οργανωμένο φαρμακείο: Περιλαμβάνει τα απαραίτητα φάρμακα και ιατρικά εφόδια για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

2. Κυκλικό σωσίβιο: Απαραίτητο για την ασφάλεια και τη διάσωση σε περίπτωση ατυχήματος.

3. Καπνογόνο & Βεγγαλικά: Χρησιμοποιούνται για την ένδειξη έκτακτης ανάγκης και την επίσπευση της διάσωσης.

4. Ατομικό σωσίβιο: Κάθε επιβάτης πρέπει να έχει το δικό του σωσίβιο για την προσωπική του ασφάλεια.

5. Πλευστική συσκευή: Χρησιμοποιείται για τη διάσωση σε περίπτωση πτώσης στη θάλασσα.

6. Σιδερένια άγκυρα και πλωτή άγκυρα: Απαραίτητα εργαλεία για τη σταθεροποίηση του σκάφους σε θαλάσσια περιβάλλοντα.

7. Σκοινί ρυμούλκησης: Χρησιμοποιείται για τη ρυμούλκηση άλλων σκαφών σε περίπτωση ανάγκης.

8. Φακός: Απαραίτητος για τη διευκόλυνση της νυχτερινής πλοήγησης και την εύρεση αντικειμένων στη θάλασσα.

9. Πυροσβεστήρας: Για την κατάσβεση πυρκαγιών σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

10. Κουβάς: Χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση και τη μεταφορά νερού ή για άλλες χρήσεις στο σκάφος.

11. Ανοξείδωτο μαχαίρι: Χρησιμοποιείται για διάφορες εργασίες και περιστατικά στο σκάφος.

12. Ραδιόφωνο: Απαραίτητο για την επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την λήψη καινούργιων εκδόσεων και προειδοποιήσεων.

13. Κουπιά: Αναγκαία για την κίνηση του σκάφους σε περίπτωση βλάβης ή έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες για Διαδικασία Εγγραφής, Έναρξη μαθημάτων και Ημερομηνίες Εξετάσεων: Τηλ. 2130412389, 6947310804 ή στο info@racing-school.gr

Σχετικα άρθρα