Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις αρχικής συμμετοχής σε εξετάσεις λιμεναρχείου για άδεια ταχυπλόων σκαφών

Αρχική συμμετοχή σε εξετάσεις για άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Οι προϋποθέσεις του υποψήφιου χειριστή για συμμετοχή σε εξετάσεις είναι:

 • Να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος ηλικίας.
 • Να είναι υγιής.
 • Να έχει εκδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 • Να γνωρίζει κολύμβηση.
 • Να έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση δώδεκα (12) μαθημάτων (διάρκειας 45 λεπτών το κάθε μάθημα), 6 θεωρητικών και 6 πρακτικών, σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη, σύμφωνα με τον κανονισμό, σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Δικαιολογητικά

 • Τρείς (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4cm x 5cm.
 • Αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο (πρωτότυπης φωτογραφίας) σε υψηλή ανάλυση 300 dpi και εγγραφή σε cd.
 • Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία και οι δύο όψεις), ή Διαβατήριο (φωτοτυπία) στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα.
 • Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα (επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο) στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί σε αλλοδαπές αρχές).
 • Άδεια οδήγησης, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, εκδοθείσα στην Ελλάδα εν ισχύ (φωτοτυπία και οι δύο όψεις). Εάν δεν υπάρχει άδεια οδήγησης ή εάν η άδεια οδήγησης δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα τότε, προσκομίζονται Πιστοποιητικά Υγείας Ικανότητας Οδηγού, από Παθολόγο & από Οφθαλμίατρο συνοδευόμενα από τις νόμιμες αποδείξεις πληρωμής, όπως ορίζεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την απόδειξη υγείας των υποψηφίων.
 • Εξουσιοδότηση του λιμεναρχείου, που θα σας αποστείλουμε, για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία ή με Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, που θα σας αποστείλουμε, για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία ή με Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
 • Βεβαίωση σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών με τα αντίστοιχα παραστατικά καταβολής διδάκτρων.
 • Παράβολα συνολικά 65,00€ (50,00€ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και 15,00€ υπέρ του Δημοσίου με ηλεκτρονικό παράβολο).
Πληροφορίες για Διαδικασία Εγγραφής, Έναρξη μαθημάτων και Ημερομηνίες Εξετάσεων: Τηλ. 2130412389, 6947310804 ή στο info@racing-school.gr

Σχετικα άρθρα