Βιβλίο για τους μαθητές της σχολής “Racing School”

Εξεταστέα Ύλη για Υποψηφίους Χειριστές Ταχυπλόων Σκαφών
Βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας, η κάθε πιστοποιημένη Σχολή Εκπαίδευσης Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, οφείλει κατά την εγγραφή του κάθε μαθητή της, υποψηφίου-χειριστή, να του προσκομίζει το βιβλίο με την εξεταστέα ύλη. Το εκπαιδευτικό υλικό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο καθώς αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης των υποψηφίων-χειριστών, αντιπροσωπεύει την κάθε πιστοποιημένη σχολή και εξασφαλίζει την επιτυχία των μαθητών της στις εξετάσεις του Αρμόδιου Λιμεναρχείου. Πρέπει να το επιμελείται ο υπεύθυνος εκπαίδευσης, της σχολής, βάσει της εμπειρίας του και των γνώσεων του, να είναι κατανοητό, ενημερωμένο με την ισχύουσα εξεταστέα ύλη, να παρέχει την κατάλληλη και σωστή πληροφόρηση, όχι μόνο για τις εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, αλλά γενικά, για την πλεύση και την ασφάλεια κατά την διάρκεια αυτής.

Το βιβλίο της σχολής “Racing School” αποτελείται από 48 έγχρωμες σελίδες, τυπώνεται σε ανθεκτικό χαρτί, σε μικρά τιράζ, για να ενημερώνεται συνεχώς με ανανεώσιμη ύλη και σε μικρές διαστάσεις για να συνοδεύει τον χειριστή και να το συμβουλεύεται στις πλοηγήσεις του.

Περιεχόμενα Βιβλίου:

Γενική κατάρτιση
Ναυτικές έννοιες – Ορισμοί
Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων
Φάροι – Φανάρια
Φανοί
Σχήματα ημέρας
Ηχητικά σήματα
Ναυτικοί χάρτες
Πλεύση
Χειρισμός σκάφους
Άγκυρες
Σχοινιά & κόμποι
Καιρικά φαινόμενα
Ονοματολογία ανέμων
Υποχρεωτικά εφόδια
Οδηγίες & υποχρεώσεις χειριστών
Σήματα κινδύνου
Πρώτες βοήθειες
Ερωτηματολόγιο εξετάσεων
Διευκρινιστικοί όροι (Ναυτικές Λέξεις)
Διεθνής κώδικας σημάτων
Ανεφοδιασμός καυσίμων
Λιμεναρχεία & Νοσοκομεία