Μαθήματα Εκπαίδευσης και Εξετάσεις χειριστή ταχυπλόου σκάφους

sxolh taxyploon skafon racing school 3

Μαθήματα Εκπαίδευσης και Εξετάσεις για απόκτηση Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους

Πρωταρχικός στόχος, της σχολής ταχυπλόων σκαφών “Racing School”, είναι να παρέχει μια σωστή, συνεπή και πλήρη εκπαιδευτική εμπειρία υψηλών απαιτήσεων, καθώς η θάλασσα εκτός από την διασκέδαση και ηρεμία που προσφέρει, εγκυμονεί και αρκετούς κινδύνους.
Με τον τρόπο αυτό, η σχολή “Racing School” εξασφαλίζει, αφ’ ενός να προετοιμάσει τους υποψηφίους-μαθητές, ώστε να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Αρμόδιου Λιμεναρχείου προς απόκτηση άδειας-διπλώματος χειριστή ταχυπλόου σκάφους, σύμφωνα με την τωρινή ισχύουσα Νομοθεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και

αφ’ ετέρου όταν αποκτήσουν την άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους και προβούν σε μαθήματα, απόκτησης εμπειρίας πλεύσης ανοικτής θάλασσας, να νιώσουν την ασφάλεια, τόσοι οι ίδιοι όσο και οι συνεπιβαίνοντές τους, πώς μέσα από την πλήρη, πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση που τους παρείχε η σχολή “Racing School”, ότι είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, παρουσιαστεί μπροστά τους με προσοχή και σύνεση χωρίς πανικό και άγνοια.
Βάσει, της τωρινής νομοθεσίας, η εκπαίδευση, περιλαμβάνει υποχρεωτικά δώδεκα (12) μαθήματα, έξι (6) πρακτικά και έξι(6) θεωρητικά, διάρκειας 45 λεπτών/έκαστος.
Τα πρακτικά μαθήματα, διδάσκονται με εκπαιδευτικά σκάφη πλήρως εξοπλισμένα, με σύγχρονους κινητήρες και προδιαγραφές υψηλής τεχνολογίας, διασφαλίζοντας έτσι στον εκπαιδευόμενο ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης με εμπλουτισμένη γνώση, εξειδικευμένη κατάρτιση, μέγιστη ασφάλεια, ευκολία καθώς και άνεση στην εκτέλεση των χειρισμών, τόσο κατά την διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά την διάρκεια των εξετάσεων, καθώς οι υποψήφιοι εξετάζονται, με τα ίδια εκπαιδευτικά σκάφη την ημέρα των εξετάσεων στο Λιμεναρχείο Σαρωνικού.
Τα πρακτικά μαθήματα είναι ιδιαίτερα και πραγματοποιούνται στο Λιμεναρχείο Σαρωνικού, στην 4η Μαρίνα Γλυφάδας, Διαδόχου Παύλου 8 (Πλατεία Βεργωτή).
Κατά την διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό σκάφος, επιτρέπεται, μόνο, ο εκπαιδευτής και έως δύο εκπαιδευόμενοι μαθητές.
aithousa theorias sxolh taxyploon skafon racing-school
Τα θεωρητικά μαθήματα, διδάσκονται σε ολιγομελή γκρουπάκια, σε δύο (2) τρίωρα, στο Κέντρο Θεωρίας της σχολής “Racing School”, Μιαούλη 7, 16345 Ηλιούπολη.
Με την ολοκλήρωση εγγραφής, του κάθε εκπαιδευόμενου στο μαθητολόγιο της σχολής “Racing School”, υποβάλουμε ηλεκτρονική αίτηση στο Λιμεναρχείο Σαρωνικού, λαμβάνοντας μηχανογραφικό αριθμό σειράς προτεραιότητας εξετάσεων, όπως τηρείται.
Η κατάθεση του φακέλου του υποψηφίου, σε έντυπη μορφή με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται από την σχολή μας,  προς το Λιμεναρχείο Σαρωνικού,  ώστε να λάβουμε έγκριση συμμετοχής στις εξετάσεις.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Η θεωρητική εξέταση
(γραπτή ή προφορική) για άδεια χειριστών ταχυπλόων σκαφών, περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών-απαντήσεων και ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται σε είκοσι (20). Διενεργείται στο Λιμεναρχείο Σαρωνικού, 4η Μαρίνα Γλυφάδας και ώρα 08.45 π.μ.
Η δε, πρακτική εξέταση των υποψηφίων διενεργείται, στην συνέχεια και κατόπιν επιτυχίας στις Θεωρητικές Εξετάσεις, με σκάφος της σχολής.
Στην πρακτική εξέταση δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι υποψήφιοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξετάσεις και περιλαμβάνει:
1) Την ασφαλή πρυμνοδέτηση και πλαγιοδέτηση (παραβολή) του ταχυπλόου σκάφους σε μήκος κρηπιδώματος ή άλλου χώρου ίσο με το διπλάσιο του μήκους του σκάφους και
2) Τη διαπίστωση, κατά τη διάρκεια που ο εξεταζόμενος επιβαίνει στο εκπαιδευτικό σκάφος:
α) Αναγνώρισης και χρήσης των σωστικών και πυροσβεστικών του μέσων,
β) Κατασκευής ενός εκ των ναυτικών κόμπων «καντιλίτσα», «ψαλιδιά» ή «σταυρόκομπος» και
γ) Βασικών γνώσεων ανάγνωσης και χρήσης ναυτικού χάρτη.
Ειδικότερα ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σωστά σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις ερωτήσεις που θα του απευθυνθούν, από τις παρακάτω:
  • Αναγνώριση φάρων και χαρακτηριστικών τους
  • Έννοια και αναγνώριση ισοβαθών γραμμών στον χάρτη
  • Μονάδα μέτρησης βάθους στη θάλασσα και αναγνώριση αυτών στο χάρτη
  • Χρησιμότητα διπαράλληλου κανόνα και χρήση αυτού στο χάρτη
  • Χρησιμότητα διαβήτη (κουμπάσου) και χρήση αυτού στο χάρτη
  • Έννοια κλίμακας πλάτους
  • Έννοια κλίμακας μήκους
  • Έννοια γεωγραφικού στίγματος και αναγνώριση αυτού στο χάρτη
  • Χάραξη πορείας στο χάρτη και χρήση πυξίδας
  • Αναγνώριση υφάλων και σκοπέλων στο χάρτη
Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση, την καθορισμένη ημερομηνία που έχουν επιλέξει να εξεταστούν, ή αποτυγχάνουν, θεωρούνται από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού επανεξεταζόμενοι και επιβαρύνονται με νέο κόστος συμμετοχής επανεξέτασης.
Για την εγγραφή στο μαθητολόγιο της σχολής ταχυπλόων σκαφών “Racing School”, οι υποψήφιοι ακολουθούν την διαδικασία έναρξης εκπαίδευσης.
 

Πληροφορίες για Διαδικασία Εγγραφής, Έναρξη μαθημάτων και Ημερομηνίες Εξετάσεων: Τηλ. 2130412389, 6947310804 ή στο info@racing-school.gr

Σχετικα άρθρα