Γενικός Κανονισμός Λιμένα για Ταχύπλοα Σκάφη

logo limeniko hellenic aktofylakh

Γενικός Κανονισμός Λιμένα για Ταχύπλοα Σκάφη

O χειρισμός ταχυπλόων σκαφών επιτρέπεται, μόνο, σε άτομα που έχουν άδεια χειριστή ταχυπλόων σκαφών από την Λιμενική Αρχή.
Η άδεια χειριστή ταχυπλόων σκαφών, δίνει το δικαίωμα χειρισμού Ι.Χ. σκάφους μέχρι και 20 μέτρα, εφόσον, αυτό είναι νοικιασμένο. Εάν, είναι ιδιόκτητο, τότε, το σκάφος πρέπει να είναι έως 100 κόρους.
Ο κόρος αποτελεί μονάδα μέτρησης του όγκου ενός σκάφους (1 κόρος = 2,83 κυβικά μέτρα).
Ταχύπλοο σκάφος, νοείται κάθε μηχανοκίνητο σκάφος που μπορεί (μηχανικά υποστηριζόμενο με μηχανές πετρελαίου ή βενζίνης) να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 15 κόμβων / ώρα.


Άδεια Χειριστή Σκάφους απαιτείται, όταν ένα σκάφος

Ανεξαρτήτως, του υλικού κατασκευής, φέρει:          
Ενώ, για τα Φουσκωτά , φέρει:
1) Εξωλέμβια μηχανή άνω των 30 ΗΡ 1) Εξωλέμβια μηχανή άνω των 15 ΗΡ
2) Εσωλέμβια μηχανή άνω των 40 ΗΡ 2) Εσωλέμβια μηχανή άνω των 40 ΗΡ
3) Έσω-Έξω μηχανή άνω των 40 ΗΡ 3) Έσω-Έξω μηχανή άνω των 40 ΗΡ
4) Εσωλέμβια μηχανή πετρελαίου άνω των 70 ΗΡ   4) HOVER-CRAFT & JET-WATER άνω των 15 ΗΡ 

Δεν απαιτείται Άδεια Χειριστή για την χρήση φουσκωτού με μηχανή ιπποδύναμης έως και 15hp καθώς και συμβατικού (πολυεστερικού) σκάφους με μηχανή ιπποδύναμης έως και 30hp.
Η Άδεια Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους απαιτεί ανανέωση μετά το πέρας του 65ου έτους του χειριστή.

Άδεια Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους άνευ εξετάσεων έχουν δικαίωμα οι παρακάτω δικαιούχοι:

 • Κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής ή ασυρμάτου Ε.Ν.
 • Κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη Ε.Ν. ή κάτοχοι ειδικού πτυχίου κυβερνήτη του Π.Δ. 260/2001.
 • Κυβερνήτες Θ/Γ σκαφών του Π.Δ. 264/1977.
 • Κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας για εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού γέφυρας μηχανής του Π.Δ. 435/1978.
 • Κάτοχοι πτυχίου Ναυκλήρου ή άδειας Ναύτη Ε.Ν. Ναυτικοί που έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μηχανής ή Οικονομικού Αξιωματικού ή Ηλεκτρολόγου πάνω από πέντε (05) έτη.
 • Σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι μάχιμοι ή τεχνικοί Αξιωματικοί Π.Ν. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.
 • Σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Π.Ν. ειδικότητας αρμενιστή και από αυτούς προερχόμενοι Αξιωματικοί Π.Ν. που υπηρετούν ή υπηρετούσαν σαν κυβερνήτες σε πλοία ή πλοιάρια Π.Ν. που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας τους.
 • Σε ενέργεια ή αποστρατεία Αξιωματικοί Λ.Σ. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και οι κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη περιπολικών σκαφών, που χορηγείται από σχολείο Λιμενικού Σώματος (ΣΚΥΠΕΡΣ), ανεξαρτήτως βαθμού.
 • Σε ενέργεια ή αποστρατεία Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ. ή Λιμενοφύλακες που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά σκάφη Λ.Σ. και διαθέτουν συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε αυτά πάνω από έξι (06) μήνες. Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με τη χορήγηση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
 • Σε ενέργεια ή αποστρατεία στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίων Κυβερνήτου Ταχύπλοων Σκαφών του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
 • Σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι του Σχολείου Χειριστών Σκαφών Ανορθόδοξου Πολέμου (Σ.Α.Π.) και Ταχυπλόων Σκαφών της Σχολής Ναυτιλίας Κατεύθυνσης Σημαιοφόρων Επίκουρων Αξιωματικών (Ν.Κ./Σ.Ε.Α.).

Δείτε αναλυτικά εδώ τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα άρθρο 20 (ΦΕΚ 444 Β΄/1999) που ισχύει για “Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής” καθώς και τις συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που έχουν γίνει, έως σήμερα.

Σχετικα άρθρα