Ερωτηματολόγιο γραπτών εξετάσεων

Ερωτηματολόγιο γραπτών εξετάσεων

Ο υποψήφιος, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του, για άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, εξετάζεται την ίδια μέρα, σε γραπτή, προφορική και πρακτική εξέταση. Στην γραπτή εξέταση, το Λιμεναρχείο, επιλέγει 20 τυχαίες ερωτήσεις από το έντυπο του ερωτηματολογίου, στο οποίο ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει και έχει δικαίωμα να κάνει, μόνο, δύο (2) λάθη.

Οι ερωτήσεις που αφορούν το έντυπο του Λιμεναρχείου, ανανεώνονται συνεχώς και περιλαμβάνονται στο βιβλίο της σχολής “Racing School” “Εξεταστέα Ύλη για Υποψηφίους Χειριστές Ταχυπλόων Σκαφών”, το οποίο παρέχεται στους μαθητές της σχολής, με την έναρξη των μαθημάτων τους.
Πρόσβαση στο “Ερωτηματολόγιο γραπτών εξετάσεων” έχουν οι μαθητές της σχολής ταχυπλόων σκαφών “Racing School”, καθόλη την διάρκεια της εκπαίδευσής τους, αφού πρώτα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην σχολή.

Πληροφορίες για Διαδικασία Εγγραφής, Έναρξη μαθημάτων και Ημερομηνίες Εξετάσεων: Τηλ. 2130412389, 6947310804 ή στο info@racing-school.gr

Σχετικα άρθρα