ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

aithousa theorias sxolh taxyploon skafon racing-school

Αντικατάσταση διάταξης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση των υποψηφίων χειριστών, προς απόκτηση Άδειας Ταχυπλόου Σκάφους

Από το 2017, έχει τεθεί σε εφαρμογή, η αντικατάσταση των εννέα (9) υποχρεωτικών μαθημάτων εκπαίδευσης, όπως όριζε, εξ αρχής, η διάταξη του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50, σε δώδεκα (12), πλέον, συνολικά υποχρεωτικά μαθήματα, εκ των οποίων τα έξι (6) ισχύουν να είναι θεωρητική εκπαίδευση, τα τέσσερα (4) είναι πρακτική εκπαίδευση και τα δύο (2) είναι, επίσης, πρακτική εκπαίδευση σε ανοικτή θάλασσα, δηλαδή έξω από τα όρια της εισόδου του λιμένα.

Κατά τα λοιπά, στην εκπαίδευση των υποψηφίων ώστε να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Λιμεναρχείου εξακολουθούν να ισχύουν, τα ακόλουθα:
  1. Η χρονική διάρκεια του ωριαίου μαθήματος τόσο της θεωρητικής όσο και της πρακτικής εκπαίδευσης κάθε υποψηφίου είναι, τουλάχιστον, σαράντα πέντε (45) πρώτα λεπτά της ώρας.
  2. Κατά την ώρα του μαθήματος επιτρέπονται, μόνο, έως δύο (2) εκπαιδευόμενοι υποψήφιοι χειριστές προς εξετάσεις.
  3. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, απαγορεύεται η επιβίβαση και παραμονή στο σκάφος άλλων προσώπων, εκτός από τους εκπαιδευόμενους και τον εκπαιδευτή.
  4. Η πρακτική εκπαίδευση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικό σκάφος ολικού μήκους από πέντε (5,00) μέχρι και δέκα (10,00) μέτρων.
  5. Η σχολή εκπαίδευσης υποχρεούται να παρέχει στον εκπαιδευόμενο, βιβλίο με όλη την εξεταστέα ύλη που αφορά τις γραπτές και πρακτικές εξετάσεις.
Δείτε την Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.63 «Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50» με Αριθμ. 2133.1/35094/2017.

Σχετικα άρθρα