Έναρξη & Κόστος 2024 Μαθημάτων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Χειριστών για Δίπλωμα Ταχυπλόου Σκάφους και Jet Ski

sxolh taxyploon skafon racing school 4

Έναρξη & Κόστος 2024, Μαθημάτων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Χειριστών για Δίπλωμα Ταχυπλόου Σκάφους και Jet Ski

Τα μαθήματα και οι εξετάσεις των υποψηφίων, πραγματοποιούνται στο Λιμεναρχείο Σαρωνικού, σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας εγγραφής τους, αρχής γενομένης όσων είχαν ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής.
Ο υποψήφιος για να ξεκινήσει την διαδικασία εκπαίδευσής του, ώστε να συμμετέχει στο Αρμόδιο Λιμεναρχείο για εξετάσεις, θα πρέπει πρώτα να είναι στο μαθητολόγιο μας, ως εκπαιδευόμενος της σχολής μας. Προωθεί αρχικά τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά (όπου του αποστέλλουμε αναλυτικά με ενημερωτικό email) και κατόπιν τυπικού ελέγχου ταυτοποίησης ολοκληρώνει την εγγραφή του.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο υποψήφιος παραλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό της σχολής “Racing School”, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε κατά την επιθεώρηση του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, για να μελετήσει όλη την ενημερωμένη εξεταστέα ύλη καθώς και σχετική πληροφόρηση για την πλεύση ώστε να είναι προετοιμασμένος για την παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων εκπαίδευσης (διάρκειας 45 λεπτών, το κάθε μάθημα).
Τα πρακτικά μαθήματα της σχολής “Racing School”, πραγματοποιούνται στην 4η Μαρίνα Γλυφάδας, με εκπαιδευτικό φουσκωτό σκάφος, μήκους 7 μέτρων με μηχανή SUZUKI 175 ίππων (νέου τύπου με ηλεκτρονικό χειριστήριο), διασφαλίζοντας έτσι στον εκπαιδευόμενο ποιοτική αναβάθμιση, της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης με εμπλουτισμένη γνώση, εξειδικευμένη κατάρτιση, μέγιστη ασφάλεια, ευκολία καθώς και άνεση στην εκτέλεση των χειρισμών, τόσο κατά την διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά την διάρκεια των εξετάσεων. grafeia sxolh taxyploon skafon racing school
Τα θεωρητικά μαθήματα, διδάσκονται σε δύο (2) τρίωρα, στο Κέντρο Θεωρίας της Ηλιούπολης, Μιαούλη 7.
Το κόστος εγγραφής, του υποψήφιου χειριστή προς απόκτηση άδειας ταχυπλόου σκάφους, είναι στην τιμή των 400** ευρώ και αφορά την εγγραφή, του εκπαιδευόμενου στο μαθητολόγιο, της σχολής “Racing School” για τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και την αρχική δέσμευση των δώδεκα (12) διαθέσιμων εκπαιδευτικών ωρών (διάρκειας 45 λεπτών/έκαστος, 6 θεωρητικών και 6 πρακτικών) ώστε να τον αποδεχτεί το Αρμόδιο Λιμεναρχείο για εξετάσεις, σύμφωνα με τις τωρινές ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, στην Ελληνική Γλώσσα.
Η σχολή “Racing School” για την ημέρα αρχικής συμμετοχής, των μαθητών της, στις εξετάσεις του Λιμεναρχείου Σαρωνικού δεν χρεώνει κόστος εξέτασης (είναι δωρεάν παροχή προς τους μαθητές της) παρά μόνο στην επανεξέταση.
Με την ολοκλήρωση διαδικασίας, εκπαίδευσης και φακέλου, ο υποψήφιος που θα επιλέξει να εξεταστεί, βάσει του Κανονισμού αρ.50, σε οποιοδήποτε άλλο Λιμεναρχείο, εκτός, δηλαδή, από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού, όπου και υπάγεται, αποκλειστικά, η σχολή “Racing School” για εξετάσεις, οφείλει να ολοκληρώσει ο ίδιος την συμμετοχή του, στο Αρμόδιο Λιμεναρχείο Εξέτασης καθώς και να ενημερωθεί, εκ των προτέρων, για την διαδικασία, τόσο των Θεωρητικών όσο και των Πρακτικών εξετάσεων.
** Οι υποψήφιοι χειριστές επιβαρύνονται και προσκομίζουν οι ίδιοι τα παράβολα στο Λιμεναρχείο, την ημέρα των εξετάσεων, μετά από την επιτυχία τους: Παράβολο 50,00€ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν και ηλεκτρονικό παράβολο 15,00€ από το TAXISNET με Κωδικό Τύπου 4830 (η εξόφληση γίνεται από τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου χειριστή).
Σημείωση: Εάν ο υποψήφιος χειριστής δεν γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα, τότε, επιβαρύνεται υποχρεωτικά, βάσει Νομοθεσίας, με το κόστος του Διερμηνέα ο οποίος πρέπει να είναι πτυχιούχος αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή Διερμηνέας της μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η διαπίστωση των ανωτέρω προσόντων του Διερμηνέα γίνεται, προσκομίζοντας στο Λιμεναρχείο, τα φωτοαντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών, τα οποία τοποθετούνται στο φάκελο του υποψηφίου. Ο Διερμηνέας προσυπογράφει και το «φύλλο εξέτασης υποψηφίου».

Πληροφορίες για Διαδικασία Εγγραφής, Έναρξη μαθημάτων και Ημερομηνίες Εξετάσεων: Τηλ. 2130412389, 6947310804 ή στο info@racing-school.gr

Σχετικα άρθρα