Υποχρεωτική Αντικατάστασης παλαιάς άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους Νέα ηλεκτρονική διαδικασία

antikatastasi palaias adeias xeiristi taxyploou skafous

Υποχρεωτική Αντικατάστασης παλαιάς άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (ροζ, πράσινου, κ.ά. χρώματος) με άδεια νέου τύπου (νέα ηλεκτρονική διαδικασία)

antikatastasi palaias adeias xeiristi taxyploou skafousΟι χειριστές που έχουν αποκτήσει άδεια ταχυπλόου σκάφους έως τον Οκτώβριο 2015 οφείλουν υποχρεωτικά να αντικαταστήσουν τις άδειές τους με νέου τύπου έως την 31-12-2025. Στην περίπτωση μη αντικατάστασης η άδειά τους λήγει και οφείλουν να ξαναδώσουν εξετάσεις στο Λιμεναρχείο. Η νέα άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους είναι σε μορφή πιστωτικής κάρτας με κατάλληλες ενισχύσεις ασφάλειας και προστασίας από τη φθορά. Επίσης, ο αριθμός κάθε άδειας είναι μοναδικός για όλη τη χώρα και κρατείται σε ηλεκτρονική βάση με αποτέλεσμα την πλήρη αξιοπιστία κατά τον έλεγχο κάθε άδειας.
Με ανάρτηση Απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αριθμ.Πρωτ.: 2131.5/66675/2022/21-09-2022 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΔΑ: 638N4653ΠΩ-ΓΒ5), δόθηκε νέα παράταση προθεσμίας στους κατόχους παλαιού τύπου εντύπων αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους (ροζ, πράσινου, κ.ά. χρώματος),

έως την 31-12-2025 ώστε να αντικαταστήσουν με άδειες νέου τύπου, όπως είχε καθοριστεί, αντίστοιχα, με τις αποφάσεις Α.Π.: 2131.5/79933/2021/02-11-2021, 2131.5/76773/2019/23-10-2019, 2131.5/43069/2015/03-12-2015 και Α.Φ. 514.1/2013/Α.Σ.3796/09-10-2013.
Σύμφωνα με τα νέα κρατικά μέτρα και τις ρυθμίσεις, πλέον η διαδικασία αντικατάστασης παλαιάς άδειας χειριστή ταχυπλόων σκαφών γίνεται ηλεκτρονικά, απευθείας στο αρμόδιο Λιμεναρχείο όπου έχει εκδοθεί η άδεια.
Μέσω του συστήματος e-ΔΛΑ ο χειριστής, αφού αυθεντικοποιηθεί (μέσω των κωδικών TaxisNET), μπορεί να καταχωρίσει την αίτηση του και να υποβάλει τα δικαιολογητικά της σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να διεκπεραιωθεί πλήρως ηλεκτρονικά. Δεν απαιτείται, σε κανένα στάδιο, η αυτοπρόσωπη παρουσία του χειριστή, εκτός αν και εφόσον απαιτηθεί, με φυσική παρουσία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (αναφέρονται ενδεικτικά)

  • Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους (και οι δύο όψεις).
  • Φωτογραφία, διαστάσεων 4cm x 5cm, σε υψηλή ανάλυση 300 dpi (πλάτος 450 pixels x ύψος 513-531 pixels). 
  • Αστυνομική ταυτότητα (και οι δύο όψεις).
  • Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα (επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο, στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί σε αλλοδαπές αρχές) (σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου).
  • Παράβολα συνολικά 35,00€ (25,00€ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και 10,00€ υπέρ του Δημοσίου με ηλεκτρονικό παράβολο).
  • Υπεύθυνη Δήλωση προς το Αρμόδιο Λιμεναρχείο, επικυρωμένη με γνήσιο υπογραφής μόνο από το www.gov.gr (με σχετικό κείμενο δήλωσης όπου θα σας προωθήσουμε).
  • Υπεύθυνη Δήλωση προς την σχολή ταχυπλόων σκαφών “RACING SCHOOL” επικυρωμένη με γνήσιο υπογραφής μόνο από το www.gov.gr με σχετικό κείμενο δήλωσης όπου θα σας αποστείλουμε, για την έγκριση προώθησης των κωδικών σας TaxisNET καθώς και για την επικοινωνία που θα έχουμε με το Αρμόδιο Λιμεναρχείο.
nea adeia xeiristi taxyploou skafousΗ σχολή “Racing School” αναλαμβάνει όλη την ηλεκτρονική διαδικασία διεκπεραίωσης (συγκέντρωση και επεξεργασία ηλεκτρονικών δικαιολογητικών, υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, επικοινωνία με το Αρμόδιο Λιμεναρχείο, παραλαβή νέας ηλεκτρονικής προσωρινής άδειας), αντικατάστασης παλαιών εντύπων αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ανεξαρτήτως εάν οι κάτοχοι τους, υπήρξαν μαθητές μας ή όχι.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το κόστος και την ηλεκτρονική διαδικασία διεκπεραίωσης για Αντικατάσταση Παλαιάς Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους: Τηλ. 2130412389, 6947310804

Σχετικα άρθρα