ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.racing-school.gr

ΣΧΟΛΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ & ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

“RACING SCHOOL”

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.racing-school.gr λειτουργεί για λογαριασμό της Σχολής Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών & Ανοιχτής Θάλασσας “RACING SCHOOL” με εκπρόσωπο τον εκπαιδευτή ταχυπλόων σκαφών κο Βασίλη Κολιόπουλο, 4η Μαρίνα Γλυφάδας, Τηλ.: 6945 573631.

Η Σχολή Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας στην ίδια και στις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και για την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε από αυτούς, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα και να μην την χρησιμοποιήσετε περαιτέρω.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα απευθύνονται στους παλαιότερους ή/και υφιστάμενους ή/και υποψήφιους μαθητές και πελάτες της Σχολής Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών & Ανοιχτής Θάλασσας “RACING SCHOOL”.

Η Σχολή Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, παρέχει τις πληροφορίες σε αυτή την τοποθεσία web και σας συνιστά να εκτυπώνετε αντίγραφα των πληροφοριών αποκλειστικά για προσωπική σας μη-εμπορική χρήση, να αποθηκεύετε τα αρχεία στον προσωπικό σας υπολογιστή και να δημιουργείτε συνδέσμους με αυτή την τοποθεσία web από τα δικά σας έγγραφα.
Ωστόσο, υπάρχουν νομικά όρια και περιορισμοί, οι οποίοι επιβάλλονται σε όλους τους επισκέπτες αυτής της τοποθεσίας και των συνδεδεμένων τοποθεσιών. Σας ζητούμε να σεβαστείτε τους κανόνες που περιγράφονται στη συνέχεια.

Αυτή η τοποθεσία web περιέχει πληροφορίες που αποτελούν ιδιοκτησία της Σχολής Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL” και έχει επενδύσει κεφάλαια, χρόνο και προσπάθεια στην ανάπτυξη αυτής της τοποθεσίας και των πληροφοριών που περιλαμβάνει.
Η εν λόγω ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, λογισμικά προγράμματα, εφαρμογές και πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες, βοηθητικά εργαλεία και θέματα εκπαίδευσης, ναυσιπλοΐας, ναυτιλίας, ναυτικής τέχνης. Συνεργάζεται με δικηγορικά και λογιστικά γραφεία για υπηρεσίες σχετικά με νομικά και φορολογικά θέματα.

Τα παραπάνω παρέχονται υπό τη μορφή λήψεων κειμένου, γραφικών, ήχου και βίντεο, υπό τη μορφή συνδέσμων, περιεχομένου με δυνατότητα λήψης από τηλέφωνα ή πηγαίων κωδικών, τα οποία προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Σχολή Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, διατηρεί κάθε δικαίωμα επί αυτών των υπηρεσιών και υλικού.
Εκτός αν άλλως ρητώς αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα από τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή εμφαίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στη Σχολή Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, ή σε άλλες συνεργαζόμενες εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, ονομασιών, λογοτύπων και εμβλημάτων.

Επιπλέον, ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να περιέχει υλικό, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οποίου ανήκουν σε τρίτους. Χρησιμοποιούνται πληροφοριακά προς τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς καμία πρόθεση παραβίασης των επ’ αυτών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, ανατύπωση, διανομή, δημοσίευση, πώληση, μεταβίβαση, τροποποίηση κατά οποιονδήποτε τρόπο ή η δημιουργία παράγωγων έργων ή η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένου που διατίθεται σε αυτή ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Σχολής Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL” ή/και των τρίτων ιδιοκτητών πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι υπηρεσίες και το υλικό, προορίζονται μόνο για τους χρήστες, μαθητές και πελάτες της Σχολής Εκπαίδευσης “RACING SCHOOL” και παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση, χωρίς να σας χορηγεί καμία άδεια χρήσης ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των υπηρεσιών και του υλικού μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.
Οι πληροφορίες, υπηρεσίες και το υλικό που περιέχονται στην παρούσα τοποθεσία web προέρχονται από εμπορικές πηγές και θεωρούνται ότι είναι αξιόπιστες. Παρόλα αυτά, η Σχολή Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών, υπηρεσιών, υλικού και άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν το διακομιστή ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή (παραπομπή σελίδας – linked site) και παρέχονται εξ’ ολοκλήρου χωρίς χρέωση και «ως έχει».
Συνεπώς, θα πρέπει να είστε υπεύθυνοι και να επαληθεύετε τη βασιμότητα, σε κάθε ατομική ή συνολική περίπτωση.

Αν και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε, οι παρεχόμενες πληροφορίες να είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν λάθη και ανακρίβειες από οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην ανανέωση των δεδομένων στην ιστοσελίδα.

Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση αυτής. Μην προβαίνετε σε αγορά, πώληση, εμπορία ή διεξαγωγή συναλλαγών επί χρεογράφων με βάση τις υπηρεσίες και το υλικό ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και το υλικό που σας παρέχουν οι επιχειρήσεις που διαφημίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Μην λαμβάνετε επενδυτικές αποφάσεις με βάση τις υπηρεσίες και το υλικό της παρούσας τοποθεσίας. Η Σχολή Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL” και τα στελέχη, εκπαιδευτές, διευθυντές, υπάλληλοι και εκπρόσωποί της, σε καμία περίπτωση δεν θα φέρουν και αναλαμβάνουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, θετική ή αποθετική ζημία όσον αφορά τις υπηρεσίες και το υλικό της παρούσας τοποθεσίας ή/και οποιασδήποτε κατά παραπομπή σελίδας.
Ο αποκλεισμός της ευθύνης αυτής συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Παρόλο που μπορείτε ελεύθερα να πραγματοποιείτε λήψεις των υπηρεσιών και υλικού από αυτή την τοποθεσία και από συνδεδεμένες τοποθεσίες, η Σχολή Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί των εμπορικών της σημάτων και όλα τα πνευματικά δικαιώματα επί όλων των κειμένων, videos, γραφικών και εφαρμογών.
Δεν έχετε το δικαίωμα να αναπαραγάγετε τα παραπάνω με οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο για λόγους προσωπικής μη-εμπορικής χρήσης.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο. Η Σχολή Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη Σχολή Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση από τους παραπάνω κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Η Σχολή Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσμεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν σε αυτή. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμη λόγω εργασιών αναβάθμισης ή μηχανικών, επικοινωνιακών, λογισμικών ή άλλων τεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. Η Σχολή Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους. Σε κάθε περίπτωση, δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Η πολιτική αυτή ισχύει για προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από εμάς, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Η συγκεκριμένη πολιτική καθορίζει τον τρόπο χρήσης και προστασίας τυχόν προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε κατά τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.
Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη συγκεκριμένη πολιτική, παρακαλείσθε να μας τα κοινοποιήσετε γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σχολής info@racing-school.gr, προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.
Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ελέγχετε ανά διαστήματα τη σελίδα αυτή, ώστε να διασφαλίζετε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά γενικό κανόνα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο χωρίς να μας δίνετε καμία πληροφορία. Ωστόσο, σε ορισμένες σελίδες, θα σας ζητήσουμε κάποια προσωπικά σας στοιχεία.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, η εγγραφή σας και η συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων, όπου αυτά ζητούνται, θα σημαίνει ότι συναινείτε στην συγκέντρωση, στην αποθήκευση, στην χρήση και στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς και τους συνεργάτες μας, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου διαδικτυακού τόπου.

Τα στοιχεία συγκεντρώνονται στη μορφή που καταχωρούνται στις σχετικές σελίδες του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να συμπεριλαμβάνουν, ανάλογα με την εγγραφή που πραγματοποιείται, ως μαθητής ή ως εγγεγραμμένο μέλος:
Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τους αριθμούς φαξ και τηλεφώνου σας (κινητού και σταθερού), οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τυχόν απαιτούνται προκειμένου να έχετε πρόσβαση και/ή να χρησιμοποιείτε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και/ή τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.
Ορισμένα από τα στοιχεία που συλλέγουμε θα είναι «προσωπικά δεδομένα». Με αυτόν τον όρο νοούνται στοιχεία που σχετίζονται με εσάς και σας ταυτοποιούν.
Δεν θα συλλέγουμε «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» από εσάς. Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες, τις πολιτικές πεποιθήσεις σας, την υγεία σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, την κοινωνική πρόνοια, τα σχετικά με τυχόν ποινικές διώξεις ή καταδίκες σας, καθώς και τη συμμετοχή σας σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.
Σε αυτήν την πολιτική οι όροι «προσωπικά δεδομένα» και «προσωπικά στοιχεία» έχουν την ίδια έννοια.

Τα προσωπικά δεδομένα σας, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την σχολή μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να σας εγγράψουμε στον διαδικτυακό μας τόπο και να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες του (π.χ. η πρόσβαση των μαθητών της σχολής μας σε εφαρμογές και προγράμματα, ειδικά σχεδιασμένα για τους υποψηφίους χειριστές, που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά εργαλεία εκπαίδευσης για δίπλωμα χειριστή ταχυπλόων σκαφών).
 • Για να μπορούμε να παρακολουθούμε, να επανεξετάσουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
 • Για τη διατήρηση εσωτερικών αρχείων.
 • Για σκοπούς ενημέρωσης (βλ. παρακάτω ενότητα για την «Άμεση ενημέρωση»).
 • Για να μπορούμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας και για την εξυπηρέτησής σας στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής.
 • Για να διεξάγουμε κληρώσεις, διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.

Τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται με διάφορες μεθόδους, μεταξύ άλλων:

 • Όταν τα καταχωρείτε οι ίδιοι ή εκπρόσωποί σας, στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο.
 • Όταν τα καταχωρείτε οι ίδιοι ή εκπρόσωποί σας, στις συνεργαζόμενες εταιρίες μας και αφορούν τον τομέα δραστηριότητάς μας.
 • Όταν μας τηλεφωνείτε ή επικοινωνείτε μαζί μας με άλλα μέσα, οι ίδιοι ή εκπρόσωποί σας, πέραν από τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου και
 • Όταν παρέχουμε υπηρεσίες προς εσάς, όπως για παράδειγμα, την κατάθεση αίτησης στο Λιμεναρχείο για έκδοση Άδειας Ταχυπλόου Σκάφους.

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για το διάστημα που απαιτεί ο προβλεπόμενος σκοπός χρήσης τους ή/και η εφαρμοστέα νομοθεσία.
Δεν θα συλλέγουμε έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό πληροφοριών από εσάς, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς χρήσης.
Μπορούμε να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες τεχνικής φύσεως οι οποίες δεν μπορούν να σας ταυτοποιήσουν κατά τη σύνδεσή σας σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.
Ένα παράδειγμα είναι, το domain name μιας άλλης ιστοσελίδας από την οποία συνδεθήκατε σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών, μας βοηθά να καθορίσουμε τις προτιμήσεις πλοήγησης του χρήστη του διαδικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς εσωτερικής χρήσης, ώστε να μπορούμε να συγκεντρώνουμε στατιστικά στοιχεία για δημογραφικά στοιχεία, για τη συμπεριφορά και για τα ενδιαφέροντά σας, ούτως ώστε να σας αποστέλλουμε σχετική ενημέρωση.
Ένα, άλλο παράδειγμα είναι, να είχατε κάνει εγγραφή, οι ίδιοι ή εκπρόσωποί σας σε domain name μιας παλαιότερης ιστοσελίδας μας, η οποία να ανανεώθηκε με την παρούσα, σε νεότερο διαχειριστικό σύστημα και να έγινε αυτόματη ενημέρωση μεταφοράς αρχείων προσωπικών στοιχείων. Σ’ αυτή την περίπτωση, ενδέχεται κατά την μεταφορά των αρχείων να μην ενημερώθηκαν πλήρως τα στοιχεία σας, όπως διεύθυνση ΙΡ (αναγνωριστικό χρήστη), ημερομηνία δημιουργίας εγγραφής κ.ά..

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας απευθύνεται σε ενήλικες και δεν έχει καταρχήν σχεδιαστεί προς χρήση από ανηλίκους (δηλαδή κάτω των 18 ετών):
Ενθαρρύνουμε όλους τους γονείς και κηδεμόνες να καθοδηγούν τα παιδιά τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων όταν εξερευνούν το Διαδίκτυο.
Δεν συγκεντρώνουμε (μέσω του διαδικτυακού μας τόπου ή με άλλα μέσα) πληροφορίες που σχετίζονται ή προέρχονται από παιδιά, αν δεν έχουμε τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα.
Αν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι κάποιο παιδί, το οποίο χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, είναι χρήστης του διαδικτυακού τόπου μας, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διαγραφούν στο συντομότερο δυνατό διάστημα τυχόν στοιχεία που καταχωρήθηκαν από το παιδί και για να διασφαλίσουμε ότι τέτοιου είδους στοιχεία δεν θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε άλλο και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας (στο πλαίσιο της άμεσης ενημέρωσης ή για άλλους σκοπούς).
Αν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι κάποιο παιδί έχει υποβάλει προσωπικά του στοιχεία μέσω του διαδικτυακού μας τόπου χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους που επισημαίνονται στην αρχή της παρούσας πολιτικής.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να κοινοποιούνται στους εξής (οι οποίοι ενδέχεται να τα επεξεργάζονται περαιτέρω, σύμφωνα με την κατά τόπο ισχύουσα νομοθεσία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων):

 • Σε άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες της σχολής μας.
 • Σε οποιονδήποτε τρίτο απαιτείται από το νόμο.
 • Σε οποιονδήποτε τρίτο τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας.

Στην περίπτωση που γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά τα ανωτέρω, η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει, ότι υπάρχουν οι απαραίτητες συμβατικές διατάξεις που εγγυώνται ότι το τρίτο μέρος:

 • Δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για κανέναν άλλο σκοπό πέραν από εκείνους που διευκρινίζουμε και αυτούς που επισημαίνονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου διαδικτυακού τόπου.
 • Έχει εφαρμόσει κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και η τυχαία απώλεια ή καταστροφή ή αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Αν διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε συνεργαζόμενη εταιρεία της Σχολής Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL” ή σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά τα ανωτέρω, που βρίσκεται σε χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαβίβαση θα γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών σας στοιχείων.
Θα λάβουμε όλες τις εύλογες προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό και οι υπάλληλοί μας, που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά σας στοιχεία, έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και ότι θα επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες σε αυστηρή συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική απορρήτου διαδικτυακού τόπου και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων, θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα έναντι του προσωπικού και των υπαλλήλων μας.

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά σας στοιχεία, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με προϊόντα, προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές ή για να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή των συνεργαζόμενων εταιριών, που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Μπορούμε να σας παράσχουμε τέτοιου είδους πληροφορίες:

 • Μέσω email (newsletter, αλληλογραφία κ.λπ.)
 • Μέσω τηλεφώνου
 • Μέσω ταχυδρομείου με έντυπη πληροφόρηση
 • Μέσω μηνυμάτων κειμένου SMS και/ή άλλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων MMS, μηνυμάτων εικόνας, μηνυμάτων βίντεο, άμεσων μηνυμάτων και μηνυμάτων επόμενης γενιάς) και/ή
 • Με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο

Δυνατότητα Αίτησης Διαγραφής
Όταν σας αποστέλλουμε πληροφόρηση στα πλαίσια της άμεσης ενημέρωσης, θα έχετε την δυνατότητα διαγραφής, αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες και ενημέρωση.
Για παράδειγμα, όταν σας αποστέλλουμε newsletter στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail) θα αναγράφεται σχετικό μήνυμα για την δυνατότητα αίτησης διαγραφής σας, από την λίστα παραληπτών.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, μπορείτε να μας αποστείλετε αίτηση διαγραφής, με τα πλήρη στοιχεία σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, info@racing-school.gr.

Πώς να λάβετε αντίγραφα ή να τροποποιήσετε προσωπικά σας στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει:
Βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας στοιχεία που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε και τους τρόπους επεξεργασίας τους, κατόπιν γραπτής αιτήσεώς σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, info@racing-school.gr και κατόπιν καταβολής της αντιστοιχούσης αμοιβής που προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Επίσης, έχετε το δικαίωμα να προβάλετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Θα συμμορφωθούμε άμεσα με το αίτημά σας, εντός της νόμιμης προθεσμίας από τη λήψη του.

Βοηθήστε μας να διασφαλίσουμε ότι τα αρχειοθετημένα προσωπικά σας στοιχεία είναι ακριβή και ενημερωμένα:
Αν πιστεύετε ότι τυχόν προσωπικά σας στοιχεία, που έχουμε στην κατοχή μας, είναι λανθασμένα, ελλιπή ή κατά λάθος βρίσκονται στο αρχείο μας, απευθυνθείτε γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, info@racing-school.gr.
Θα διορθώσουμε και θα ενημερώσουμε, τυχόν προσωπικά σας στοιχεία το συντομότερο δυνατό.

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να συνδέεται με άλλους διαδικτυακούς τόπους που είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καθώς και άλλοι διαδικτυακοί τόποι που είναι πέρα από τον έλεγχό μας μπορούν να συνδέονται με αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.
Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους που τηρούν τα ίδια μέτρα για το απόρρητο και την ασφάλεια, δεν ευθυνόμαστε για την προστασία και το απόρρητο τυχόν στοιχείων που παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες από τη στιγμή που θα εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας.
Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε την ισχύουσα δήλωση περί απορρήτου στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους.
Η πρόσβαση και χρήση των περιοχών αυτής της ιστοσελίδας που προστατεύονται με κωδικό ή άλλως, περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα που θα επιχειρήσουν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές τις περιοχές της ιστοσελίδας μπορεί να διωχθούν νομικά.
Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει και να αποκαταστήσει κάθε ζημιά της Σχολής Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, των τρίτων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας της και των εκπαιδευτών της, των στελεχών, διευθυντών, υπαλλήλων και εκπροσώπων της για κάθε ζημιά, νόμιμη αιτία ή αξίωση, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εύλογων δικηγορικών και λογιστικών αμοιβών, που προκαλούνται από τους χρήστες ή για λογαριασμό τους πέραν από την ευθύνη που περιγράφεται στο παρόν ή από τρίτα πρόσωπα λόγω της χρήσεως αυτής της ιστοσελίδας από τους χρήστες.
Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συμφωνούν ότι υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και με το παρόν παραιτούνται από το δικαίωμα να επικαλεστούν τις διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της χώρας κατοικίας ή διαμονής τους.
Οι χρήστες συναινούν και υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας για όλα τα θέματα και διαφωνίες που τυχόν θα σχετίζονται ή θα προκύψουν από τη χρήση από αυτούς της ιστοσελίδας.


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR – Χρήση Cookies

Mε την παρακάτω πολιτική θα ενημερωθείτε σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η εταιρεία μας με την επωνυμία Σχολή Εκπαίδευσης Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, προβαίνει στη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται οι προσωπικές πληροφορίες με βάση τις οποίες τακτοποιείται /αναγνωρίζεται κάποιο φυσικό πρόσωπο. Αυτές μπορεί να είναι το όνομα, το επώνυμο, το ΑΦΜ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μέσα από την οποία μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα ενός ατόμου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ορίζεται οποιαδήποτε ενέργεια περιλαμβάνει τη χρήση, τη συλλογή, την καταχώριση, την οργάνωση, τη διάρθρωση, την αποθήκευση, την προσαρμογή ή μεταβολή, την ανάκτηση, την κοινολόγηση με διαβίβαση, την διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, τη συσχέτιση, τον περιορισμό, τη διαγραφή ή την καταστροφή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

Συλλογή και χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων αφορά εκείνα που είναι αναγκαία για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός για τον οποίον συλλέχθηκαν. Η χρήση των ανωτέρω δεδομένων πραγματοποιείται αυστηρά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει γίνει η συλλογή τους, με εξαίρεση προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί πιθανόν από τα Cookies. Με κάθε επίσκεψη στο website μας, και φυσικά κατόπιν συγκατάθεσής σας συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα με σκοπό να βελτιώσουμε την εμπειρία σας, τα οποία όμως εσείς οι ίδιοι μας παρέχεται κατόπιν συμπλήρωσης των αντίστοιχων πεδίων.

Cookies και διεύθυνση IP

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο.

Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

1.Βασικά Cookies

Για την λειτουργία τόσο του διαδικτυακού μας τόπου κατά το μέρος που απαιτείται εγγραφή σε υπηρεσία είναι απαραίτητη η χρήση αυτών των τύπων cookies.

2. Cookies Ανάλυσης Απόδοσης

Χρησιμοποιούμε αυτούς τους τύπους cookies για την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτυακών τόπων μας και το πώς οι χρήστες τους μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Αυτά τα cookies μας παρέχουν τις πληροφορίες που μας βοηθούν να παρέχουμε καλύτερα άρθρα και υπηρεσίες προς τους χρήστες. Επίσης μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τους τομείς του διαδικτυακού μας τόπου που δεν λειτουργούν σωστά ή που χρειάζονται συντήρηση.

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι δικτυακοί τόποι μας από τους χρήστες και η παρακολούθηση της απόδοσης τους γίνεται μέσω των cookies Ανάλυσης Απόδοσης. Με τις πληροφορίες που παρέχουν βοηθούν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και άρθρων προς τους χρήστες, ενώ παράλληλα βοηθούν στην συντήρηση η επιδιόρθωση τομέων του διαδικτυακού μας τόπου που δεν λειτουργούν σωστά.

3. Λειτουργικά Cookies

(Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται για να θυμάται ο διαδικτυακός τόπος τις προτιμήσεις σας στις ιστοσελίδες μας. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, από το να θυμόμαστε την πόλη σας σε μια πρόγνωση του καιρού ή την αποθήκευση του username σας (όπου χρειάζεται) έτσι ώστε να μην χρειάζεται να το καταχωρήσετε από την αρχή κατά την επιστροφή σας στον διαδικτυακό μας τόπο.)

Ο τύπος αυτών των cookies χρησιμεύει στην αποθήκευση στον διαδικτυακό τόπο των προτιμήσεων σας όσον αφορά στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies μπορούν για παράδειγμα να αποθηκεύουν το username σας ή ένα γεωγραφικό τόπο σε μια πρόγνωση καιρού έτσι ώστε να μην χρειάζεται η καταχώρηση του και πάλι κατά την επόμενη επίσκεψη στον διαδικτυακό μας τόπο.

4. Συμπεριφορικά Cookies – Διαφήμιση / cookies τρίτων

(Εμείς, οι συνεργάτες μας και οι διαφημιστές / χορηγοί μας χρησιμοποιούμε cookies για να παρέχει εξατομικευμένες διαφημίσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές για εσάς.

Επιγραμμική συμπεριφορική διαφήμιση είναι διαφήμιση η οποία αφορά την παροχή διαφημίσεων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε καθιστώντας τες πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Αυτό πραγματοποιείται με την ομαδοποίηση και ταξινόμιση των ενδιαφερόντων σας με βάση την προηγούμενη δραστηριότητα περιήγησης στο διαδίκτυο. Η διαφήμιση στη συνέχεια εμφανίζεται σε εσάς, όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο που ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας.

Η συμπεριφορική διαφήμιση βασίζεται στην δραστηριότητά που πραγματοποιήσατε κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ας σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ο οποίος παραμένει πάντα ανώνυμος.)

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο διαδίκτυο χρησιμοποιούμε cookies , τα οποία μας βοηθούν να ταξινομήσουμε και να ομαδοποιήσουμε τα ενδιαφέροντα σας με βάση τα οποία φροντίζουμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις. Εφόσον συλλέξουμε δεδομένα ενδεικτικά των ενδιαφερόντων σας επιλέγουμε τις διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές για εσάς και στη συνέχεια οι τελευταίες εμφανίζονται σε σας, όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο που ταιριάζει με τις προτιμήσεις σας.

Η διαφήμιση αυτή ονομάζεται επιγραμμική συμπεριφορική και βασίζεται στην προηγούμενη δραστηριότητα των χρηστών στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης περιόδου, χωρίς όμως να γίνεται αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών, οι οποίοι παραμένουν πάντα ανώνυμοι.

(Μπορούμε επίσης να παρακολουθούμε τις διευθύνσεις IP. Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που μπορεί να αναγνωρίσει την εταιρεία παροχής Internet (Internet Provider) και την χώρα προέλευσης του χρήστη. Η IP δεν μπορεί να παρέχει προσωπικές πληροφορίες.)

Οι διευθύνσεις IP, δηλαδή οι αριθμοί με τους οποίους αναγνωρίζονται οι εταιρείες παροχής Internet (Internet Provider) αλλά και η χώρα προέλευσης του χρήστη μπορούν να ελέγχονται. Σε κάθε περίπτωση όμως η IP δεν έχει δυνατότητα να παρέχει προσωπικές πληροφορίες.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ: Πώς να ελέγξετε τη χρήση των cookies πέραν των παραπάνω επιλογών

(Δεν είστε υποχρεωμένοι να δέχεστε cookies και ως εκ τούτου μπορείτε να τροποποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser), έτσι ώστε να μην δέχεται cookies. Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο όχι μόνο σας επιτρέπει να δείτε τα cookies που έχετε, αλλά και σας επιτρέπει να ελέγχετε τη χρήση τους.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τα cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Σας παρέχεται έτσι η δυνατότητα να απορρίψετε την αποθήκευση τους τροποποιώντας τον browser σας.

Άλλες ρυθμίσεις του browser σας επιτρέπουν ακόμα και τη μερική διαγραφή των cookies η την απόρριψη τους από οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο. Ένας επιπρόσθετος τρόπος ελέγχου των cookies είναι το αίτημα για προηγούμενη συγκατάθεση, το οποίο όμως μπορεί να επιβραδύνει την περιήγηση σας στο διαδίκτυο.

Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε να μην δέχεστε συγκεκριμένα είδη cookies όπως για παράδειγμα cookies τρίτων μερών ή cookies συμπεριφορικής διαφήμισης ακόμα και να μην δέχεστε cookies από επιλεγμένες εταιρείες.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ελέγχου των cookies. Έχετε την δυνατότητα μέσω του browser σας να επιλέξετε να μην λαμβάνετε cookies τρίτων μερών ή cookies συμπεριφορικής διαφήμισης. Σε μερικούς περιηγητές μπορείτε ακόμα και να αποκλείσετε συγκεκριμένες εταιρείες από τις οποίες δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookie.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας εγγυάται πως έχει προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια η οποία διαφυλάττει τα δεδομένα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR).

Τρόποι χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται κατόπιν συγκατάθεσής σας και σύμφωνα τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, τις νομικές υποχρεώσεις και το νομικό συμφέρον της εταιρείας μας , αυστηρά για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένα μέλη της εταιρείας μας, είτε από συνεργάτες που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση του απορρήτου των δεδομένων αυτών και για τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό μας και με την καθοδήγησή μας. Η χρήση τους μπορεί να σχετίζεται με την εξυπηρέτησή σας κατά τις επισκέψεις σας στο website μας, για να σας ενημερώνουμε, ή να ερχόμαστε σε επαφή με εσάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Η εταιρεία μας εγγυάται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και η κοινοποίηση αυτών σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις δημόσιες αρχές.

Οποιοσδήποτε από τους παραπάνω έρχεται σε επαφή με τα προσωπικά σας δεδομένα υποχρεούται να τα προστατεύει, να τηρεί το απόρρητό τους, να μην τα κοινοποιεί σε τρίτους, και φυσικά να πράττει σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR).

Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεχθεί αποκλειστικά και μόνο για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, μετά την εκπλήρωση του οποίου αυτά διαγράφονται, με εξαίρεση την περίπτωση των Cookies που ακολουθούν διαφορετική πολιτική.

Google Analytics

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί google analytics για περαιτέρω πληροφορίες ως προς θα google analytics μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας εδώ

Google Maps

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί google maps για περαιτέρω πληροφορίες ως προς θα google maps μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας εδώ

Τα δικαιώματα σας

Ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, λήψης γραπτής μορφής τους, τροποποίησης/διόρθωσής σε περίπτωση λάθους, καθώς και ανανέωσης ή διαγραφής αυτών κατόπιν αιτήματός σας. Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για τους σκοπούς και τρόπους χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μέρους μας, καθώς και να ζητήσετε περιορισμό των ανωτέρω, αν δεν εξυπηρετούν πλέον σκοπούς για τους οποίους αρχικά είχαν συλλεχθεί. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Νομική βάση

Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας πραγματοποιούνται βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (GDPR) και την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση υποθέσεων σχετιζόμενων με τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών και σε σπάνιες περιπτώσεις το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Σχετικα άρθρα