Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR – Χρήση Cookies

Mε την παρακάτω πολιτική θα ενημερωθείτε σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η εταιρεία μας με την επωνυμία Σχολή Ταχυπλόων Σκαφών “RACING SCHOOL”, προβαίνει στη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται οι προσωπικές πληροφορίες με βάση τις οποίες τακτοποιείται /αναγνωρίζεται κάποιο φυσικό πρόσωπο. Αυτές μπορεί να είναι το όνομα, το επώνυμο, το ΑΦΜ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μέσα από την οποία μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα ενός ατόμου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ορίζεται οποιαδήποτε ενέργεια περιλαμβάνει τη χρήση, τη συλλογή, την καταχώριση, την οργάνωση, τη διάρθρωση, την αποθήκευση, την προσαρμογή ή μεταβολή, την ανάκτηση, την κοινολόγηση με διαβίβαση, την διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, τη συσχέτιση, τον περιορισμό, τη διαγραφή ή την καταστροφή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

Συλλογή και χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων αφορά εκείνα που είναι αναγκαία για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός για τον οποίον συλλέχθηκαν. Η χρήση των ανωτέρω δεδομένων πραγματοποιείται αυστηρά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει γίνει η συλλογή τους, με εξαίρεση προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί πιθανόν από τα Cookies. Με κάθε επίσκεψη στο website μας, και φυσικά κατόπιν συγκατάθεσής σας συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα με σκοπό να βελτιώσουμε την εμπειρία σας, τα οποία όμως εσείς οι ίδιοι μας παρέχεται κατόπιν συμπλήρωσης των αντίστοιχων πεδίων.

Cookies και διεύθυνση IP

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο.

Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

1.Βασικά Cookies

Για την λειτουργία τόσο του διαδικτυακού μας τόπου κατά το μέρος που απαιτείται εγγραφή σε υπηρεσία είναι απαραίτητη η χρήση αυτών των τύπων cookies.

2. Cookies Ανάλυσης Απόδοσης

Χρησιμοποιούμε αυτούς τους τύπους cookies για την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτυακών τόπων μας και το πώς οι χρήστες τους μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Αυτά τα cookies μας παρέχουν τις πληροφορίες που μας βοηθούν να παρέχουμε καλύτερα άρθρα και υπηρεσίες προς τους χρήστες. Επίσης μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τους τομείς του διαδικτυακού μας τόπου που δεν λειτουργούν σωστά ή που χρειάζονται συντήρηση.

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι δικτυακοί τόποι μας από τους χρήστες και η παρακολούθηση της απόδοσης τους γίνεται μέσω των cookies Ανάλυσης Απόδοσης. Με τις πληροφορίες που παρέχουν βοηθούν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και άρθρων προς τους χρήστες, ενώ παράλληλα βοηθούν στην συντήρηση η επιδιόρθωση τομέων του διαδικτυακού μας τόπου που δεν λειτουργούν σωστά.

3. Λειτουργικά Cookies

(Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται για να θυμάται ο διαδικτυακός τόπος τις προτιμήσεις σας στις ιστοσελίδες μας. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, από το να θυμόμαστε την πόλη σας σε μια πρόγνωση του καιρού ή την αποθήκευση του username σας (όπου χρειάζεται) έτσι ώστε να μην χρειάζεται να το καταχωρήσετε από την αρχή κατά την επιστροφή σας στον διαδικτυακό μας τόπο.)

Ο τύπος αυτών των cookies χρησιμεύει στην αποθήκευση στον διαδικτυακό τόπο των προτιμήσεων σας όσον αφορά στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies μπορούν για παράδειγμα να αποθηκεύουν το username σας ή ένα γεωγραφικό τόπο σε μια πρόγνωση καιρού έτσι ώστε να μην χρειάζεται η καταχώρηση του και πάλι κατά την επόμενη επίσκεψη στον διαδικτυακό μας τόπο.

4. Συμπεριφορικά Cookies – Διαφήμιση / cookies τρίτων

(Εμείς, οι συνεργάτες μας και οι διαφημιστές / χορηγοί μας χρησιμοποιούμε cookies για να παρέχει εξατομικευμένες διαφημίσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές για εσάς.

Επιγραμμική συμπεριφορική διαφήμιση είναι διαφήμιση η οποία αφορά την παροχή διαφημίσεων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε καθιστώντας τες πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Αυτό πραγματοποιείται με την ομαδοποίηση και ταξινόμιση των ενδιαφερόντων σας με βάση την προηγούμενη δραστηριότητα περιήγησης στο διαδίκτυο. Η διαφήμιση στη συνέχεια εμφανίζεται σε εσάς, όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο που ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας.

Η συμπεριφορική διαφήμιση βασίζεται στην δραστηριότητά που πραγματοποιήσατε κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ας σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ο οποίος παραμένει πάντα ανώνυμος.)

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο διαδίκτυο χρησιμοποιούμε cookies , τα οποία μας βοηθούν να ταξινομήσουμε και να ομαδοποιήσουμε τα ενδιαφέροντα σας με βάση τα οποία φροντίζουμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις. Εφόσον συλλέξουμε δεδομένα ενδεικτικά των ενδιαφερόντων σας επιλέγουμε τις διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές για εσάς και στη συνέχεια οι τελευταίες εμφανίζονται σε σας, όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο που ταιριάζει με τις προτιμήσεις σας.

Η διαφήμιση αυτή ονομάζεται επιγραμμική συμπεριφορική και βασίζεται στην προηγούμενη δραστηριότητα των χρηστών στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης περιόδου, χωρίς όμως να γίνεται αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών, οι οποίοι παραμένουν πάντα ανώνυμοι.

(Μπορούμε επίσης να παρακολουθούμε τις διευθύνσεις IP. Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που μπορεί να αναγνωρίσει την εταιρεία παροχής Internet (Internet Provider) και την χώρα προέλευσης του χρήστη. Η IP δεν μπορεί να παρέχει προσωπικές πληροφορίες.)

Οι διευθύνσεις IP, δηλαδή οι αριθμοί με τους οποίους αναγνωρίζονται οι εταιρείες παροχής Internet (Internet Provider) αλλά και η χώρα προέλευσης του χρήστη μπορούν να ελέγχονται. Σε κάθε περίπτωση όμως η IP δεν έχει δυνατότητα να παρέχει προσωπικές πληροφορίες.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ: Πώς να ελέγξετε τη χρήση των cookies πέραν των παραπάνω επιλογών

(Δεν είστε υποχρεωμένοι να δέχεστε cookies και ως εκ τούτου μπορείτε να τροποποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser), έτσι ώστε να μην δέχεται cookies. Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο όχι μόνο σας επιτρέπει να δείτε τα cookies που έχετε, αλλά και σας επιτρέπει να ελέγχετε τη χρήση τους.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τα cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Σας παρέχεται έτσι η δυνατότητα να απορρίψετε την αποθήκευση τους τροποποιώντας τον browser σας.

Άλλες ρυθμίσεις του browser σας επιτρέπουν ακόμα και τη μερική διαγραφή των cookies η την απόρριψη τους από οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο. Ένας επιπρόσθετος τρόπος ελέγχου των cookies είναι το αίτημα για προηγούμενη συγκατάθεση, το οποίο όμως μπορεί να επιβραδύνει την περιήγηση σας στο διαδίκτυο.

Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε να μην δέχεστε συγκεκριμένα είδη cookies όπως για παράδειγμα cookies τρίτων μερών ή cookies συμπεριφορικής διαφήμισης ακόμα και να μην δέχεστε cookies από επιλεγμένες εταιρείες.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ελέγχου των cookies. Έχετε την δυνατότητα μέσω του browser σας να επιλέξετε να μην λαμβάνετε cookies τρίτων μερών ή cookies συμπεριφορικής διαφήμισης. Σε μερικούς περιηγητές μπορείτε ακόμα και να αποκλείσετε συγκεκριμένες εταιρείες από τις οποίες δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookie.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας εγγυάται πως έχει προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια η οποία διαφυλάττει τα δεδομένα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR).

Τρόποι χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται κατόπιν συγκατάθεσής σας και σύμφωνα τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, τις νομικές υποχρεώσεις και το νομικό συμφέρον της εταιρείας μας , αυστηρά για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένα μέλη της εταιρείας μας, είτε από συνεργάτες που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση του απορρήτου των δεδομένων αυτών και για τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό μας και με την καθοδήγησή μας. Η χρήση τους μπορεί να σχετίζεται με την εξυπηρέτησή σας κατά τις επισκέψεις σας στο website μας, για να σας ενημερώνουμε, ή να ερχόμαστε σε επαφή με εσάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Η εταιρεία μας εγγυάται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και η κοινοποίηση αυτών σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις δημόσιες αρχές.

Οποιοσδήποτε από τους παραπάνω έρχεται σε επαφή με τα προσωπικά σας δεδομένα υποχρεούται να τα προστατεύει, να τηρεί το απόρρητό τους, να μην τα κοινοποιεί σε τρίτους, και φυσικά να πράττει σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR).

Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεχθεί αποκλειστικά και μόνο για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, μετά την εκπλήρωση του οποίου αυτά διαγράφονται, με εξαίρεση την περίπτωση των Cookies που ακολουθούν διαφορετική πολιτική.

Google Analytics

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί google analytics για περαιτέρω πληροφορίες ως προς θα google analytics μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας εδώ

Google Maps

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί google maps για περαιτέρω πληροφορίες ως προς θα google maps μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας εδώ

Τα δικαιώματα σας

Ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, λήψης γραπτής μορφής τους, τροποποίησης/διόρθωσής σε περίπτωση λάθους, καθώς και ανανέωσης ή διαγραφής αυτών κατόπιν αιτήματός σας. Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για τους σκοπούς και τρόπους χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μέρους μας, καθώς και να ζητήσετε περιορισμό των ανωτέρω, αν δεν εξυπηρετούν πλέον σκοπούς για τους οποίους αρχικά είχαν συλλεχθεί. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Νομική βάση

Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας πραγματοποιούνται βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (GDPR) και την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση υποθέσεων σχετιζόμενων με τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών και σε σπάνιες περιπτώσεις το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Σας γνωστοποιούμε πως σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο η παρούσα Πολιτική ενημερώνετε. Παρακαλούμε όπως την διαβάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα με προσοχή για να έχετε γνώση των δικαιωμάτων σας και του τρόπου χρήσης των δεδομένων σας από μέρους μας.

Σχετικα άρθρα