Γενικός Κανονισμός Λιμένων αρ.50, από 1 Ιανουαρίου 2014

Γενικός Κανονισμός Λιμένων αρ.50, από 1 Ιανουαρίου 2014

logo limeniko hellenic aktofylakhΑπό 1η Ιανουαρίου 2014, έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών όπως ορίζονται, πλέον, από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αρ. 50, σύμφωνα με το ΦΕΚ 514.1 / 2013 / Σχ. 1633 / 29-4-2013.

Το συγκεκριμένο ΦΕΚ, αφορά Απόφαση ΥΝΑ σχετικά με «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 “Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών”».
Νέες προϋποθέσεις εκπαίδευσης, συμμετοχής στις εξετάσεις και διαδικασίες διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών:

  • Υποχρεωτική προηγούμενη εκπαίδευση εννέα (9) μαθημάτων, έξι (6) θεωρητικών και τριών (3) πρακτικών, των υποψηφίων, μόνο σε νομίμως δραστηριοποιούμενη σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
  • Ωριαία (45 λεπτών) μαθήματα εκπαίδευσης, πρακτικά και θεωρητικά, για κάθε υποψήφιο.
  • Κατά την διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό σκάφος, επιτρέπεται, μόνο, το προσωπικό της σχολής (εκπαιδευτής, κ.λπ.) και έως δύο (2) εκπαιδευόμενοι χειριστές, στους οποίους θα πρέπει να παρέχεται, ξεχωριστά στον κάθε υποψήφιο, ωριαία (45 λεπτών) εκπαίδευση.
  • Τα πρακτικά μαθήματα πρέπει να γίνονται σε εκπαιδευτικό σκάφος, της σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ολικού μήκους από πέντε (5,00) μέχρι δέκα (10,00) μέτρων.
  • Απαγορεύεται, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο (έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, διαδίκτυο κ.λπ.) ανακριβής ή και παραπλανητική διαφήμιση σχολών, προσόντων εκπαιδευτών, της ωριαίας ή και συνολικής καταβολής διδάκτρων και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης (θεωρητικής ή και πρακτικής).
  • Για υποβολή αίτησης ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων του υποψηφίου, προστίθεται και βεβαίωση, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον ιδιοκτήτη της εγκεκριμένης σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, για τις ώρες μαθημάτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης του υποψηφίου.
  • Η βεβαίωση, αυτή, συνοδεύεται από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των, νόμιμων, παραστατικών καταβολής διδάκτρων, όπως αναγράφονται στον θεωρημένο τιμοκατάλογο εκπαίδευσης, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα, από την σχολή εκπαίδευσης.
  • Κατάργηση της προϋπόθεσης μόνιμης διαμονής του υποψηφίου στην περιοχή της Λιμενικής Αρχής, όπου υποβάλλεται η αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Η αίτηση, πλέον, μπορεί να υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας επιθυμεί ο υποψήφιος.
  • Σε περίπτωση αποτυχίας των υποψηφίων στη γραπτή εξέταση, χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους, στην πρακτική εξέταση και υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για επανεξέταση.
  • Δυνατότητα θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψηφίων, που δε γνωρίζουν την ελληνική γραφή και ανάγνωση, παρουσία πτυχιούχου διερμηνέα.

Ενημερωθείτε και δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ της απόφασης, καθώς και τις διευκρινίσεις των νέων διατάξεων.

Σχετικα άρθρα