ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 2025

antikatastasi palaias adeias xeiristi taxyploou skafous

Παράταση Προθεσμίας Υποχρεωτικής Αντικατάστασης Παλαιών Εντύπων Αδειών Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών σε Άδειες Νέου Τύπου

nea adeia xeiristi taxyploou skafousΣτις 21-09-2022, αναρτήθηκε η με Α.Π.: 2131.5/66675/2022/21-09-2022 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΔΑ: 638N4653ΠΩ-ΓΒ5), με την οποία παρατείνεται η προθεσμία αντικατάστασης των παλαιών εντύπων των χορηγηθέντων αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών και αφορά συγκεκριμένα τους χειριστές που έχουν αποκτήσει άδεια έως τον Οκτώβριο 2015, ώστε να αντικαταστήσουν τις άδειές τους με νέου τύπου μέχρι

και την 31-12-2025, όπως είχε καθοριστεί με αντίστοιχες αποφάσεις.
Οι κάτοχοι των παλαιών εντύπων, οφείλουν υποχρεωτικά να προβούν στην αλλαγή των αδειών τους, με άδειες νέου τύπου. Στην περίπτωση μη αντικατάστασης, η άδειά τους λήγει και οφείλουν να ξαναδώσουν εξετάσεις στο Λιμεναρχείο.
Η νέα άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους είναι σε μορφή πιστωτικής κάρτας με κατάλληλες ενισχύσεις ασφάλειας και προστασίας από τη φθορά.
Επίσης, ο αριθμός κάθε άδειας είναι μοναδικός για όλη τη χώρα και κρατείται σε ηλεκτρονική βάση με αποτέλεσμα την πλήρη αξιοπιστία κατά τον έλεγχο κάθε άδειας.
Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση παλαιών εντύπων αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Σχετικα άρθρα