Νέα ηλεκτρονική διαδικασία Επανέκδοσης άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους λόγω απώλειας ή φθοράς ή μεταβολής στοιχείων

antikatastasi palaias adeias xeiristi taxyploou skafous

Επανέκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους λόγω απώλειας ή φθοράς ή μεταβολής στοιχείων (νέα ηλεκτρονική διαδικασία)

Ο χειριστής έχει την δυνατότητα να αιτηθεί την έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστή, λόγω απώλειας ή φθοράς ή μεταβολής οιουδήποτε, αναγραφόμενου στην άδεια, στοιχείου.

Η διαδικασία, πλέον, γίνεται ηλεκτρονικά, με απομακρυσμένη καταχώριση, απευθείας στο αρμόδιο Λιμεναρχείο όπου έχει εκδοθεί η άδεια. Μέσω του συστήματος e-ΔΛΑ ο χειριστής, αφού αυθεντικοποιηθεί (μέσω των κωδικών TaxisNET), μπορεί να καταχωρίσει την αίτηση του και να υποβάλει τα δικαιολογητικά της σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να διεκπεραιωθεί πλήρως ηλεκτρονικά. Δεν απαιτείται, σε κανένα στάδιο, η αυτοπρόσωπη παρουσία του χειριστή, εκτός αν και εφόσον απαιτηθεί, με φυσική παρουσία. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παρακάτω ηλεκτρονικά δικαιολογητικά που απαιτούνται:
  • Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους (και οι δύο όψεις) προαιρετικό – κατά περίπτωση.
  • Φωτογραφία, διαστάσεων 4cm x 5cm, σε υψηλή ανάλυση 300 dpi (πλάτος 450 pixels x ύψος 513-531 pixels).
  • Αστυνομική ταυτότητα (και οι δύο όψεις).
  • Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα (επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο, στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί σε αλλοδαπές αρχές) (σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου).
  • Υπεύθυνη Δήλωση προς το Αρμόδιο Λιμεναρχείο, επικυρωμένη με γνήσιο υπογραφής μόνο από το www.gov.gr με σχετικό κείμενο δήλωσης όπου θα σας προωθήσουμε.
  • Υπεύθυνη Δήλωση προς την σχολή ταχυπλόων σκαφών “RACING SCHOOL”, επικυρωμένη με γνήσιο υπογραφής μόνο από το www.gov.gr με σχετικό κείμενο δήλωσης όπου θα σας αποστείλουμε, για την έγκριση προώθησης των κωδικών σας TaxisNET καθώς και για την επικοινωνία που θα έχουμε με το Αρμόδιο Λιμεναρχείο.
  • Παράβολα συνολικά 65,00€ (50,00€ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και 15,00€ υπέρ του Δημοσίου με ηλεκτρονικό παράβολο).
Η σχολή “Racing School” αναλαμβάνει όλη την ηλεκτρονική διαδικασία διεκπεραίωσης (συγκέντρωση και επεξεργασία ηλεκτρονικών δικαιολογητικών, υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, επικοινωνία με το Αρμόδιο Λιμεναρχείο, παραλαβή νέας ηλεκτρονικής προσωρινής άδειας), επανέκδοσης αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών λόγω απώλειας ή φθοράς ή μεταβολής στοιχείων, ανεξαρτήτως εάν οι κάτοχοι τους, υπήρξαν μαθητές μας ή όχι. Το μόνο που θέλουμε στην περίπτωση απώλειας είναι, εκτός των άλλων, να ξέρει ο χειριστής σε ποιο Λιμεναρχείο εκδόθηκε η άδεια του και πότε έδωσε εξετάσεις.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το κόστος και την ηλεκτρονική διαδικασία διεκπεραίωσης για Επανέκδοση Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους λόγω Απώλειας ή Φθοράς ή Μεταβολής στοιχείων: Τηλ. 2130412389, 6947310804

Σχετικα άρθρα