Ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας 65 ετών (νέα ηλεκτρονική διαδικασία)

Ανανέωσης άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας άνω των 65 ετών (νέα ηλεκτρονική διαδικασία)

Με την συμπλήρωση των 65 ετών, ο χειριστής οφείλει να ανανεώσει την άδειά του, λόγω ορίου ηλικίας. Η διαδικασία, πλέον, διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, απευθείας στο αρμόδιο Λιμεναρχείο όπου έχει εκδοθεί η άδεια..

μέσω του συστήματος e-ΔΛΑ με αυθεντικοποίηση του χειριστή, με τους κωδικούς TaxisΝΕΤ, χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παρακάτω ηλεκτρονικά δικαιολογητικά:
  • Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους (και οι δύο όψεις).
  • Φωτογραφία, διαστάσεων 4cm x 5cm, σε υψηλή ανάλυση 300 dpi (πλάτος 450 pixels x ύψος 513-531 pixels).
  • Αστυνομική ταυτότητα (και οι δύο όψεις).
  • Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα (επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο, στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί σε αλλοδαπές αρχές) (σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου).
  • Άδεια οδήγησης, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, εκδοθείσα στην Ελλάδα εν ισχύ (και οι δύο όψεις).
  • Εάν δεν υπάρχει άδεια οδήγησης ή εάν η άδεια οδήγησης δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα τότε, προσκομίζονται επικυρωμένα αντίγραφα, μόνο, από δικηγόρο ή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών Πιστοποιητικών Υγείας Ικανότητας Οδηγού, από Παθολόγο & από Οφθαλμίατρο, συνοδευόμενα από τις νόμιμες αποδείξεις πληρωμής, όπως ορίζεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την απόδειξη υγείας των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτου.
  • Σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ. 2131.5/24001/2015/28-09-2015, παρ.4.4.2. απόφαση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, οι χειριστές που έχουν συμπληρώσει τα 75 έτη, οφείλουν να προσκομίσουν επιπλέον, επικυρωμένα αντίγραφα, από ιατρικές βεβαιώσεις ιατρών ή Πιστοποιητικά Υγείας Ικανότητας Οδηγού με νόμιμες αποδείξεις πληρωμής, ειδικότητας Νευρολόγου, Ψυχιάτρου, Ορθοπεδικού και Ωτορινολαρυγγολόγου, Ιδιωτών ή από Δημόσιο Νοσοκομείο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις Βεβαιώσεις των Ιατρών θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αναφέρεται ότι: “Ο χειριστής μετά την ιατρική εξέταση κρίνεται ικανός για πλεύση και δύναται να ανανεωθεί η άδειά του ως χειριστής ταχυπλόου σκάφους” (τα αντίγραφα από τις βεβαιώσεις ιδιωτών ιατρών, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο).
  • Υπεύθυνη Δήλωση προς το Αρμόδιο Λιμεναρχείο, επικυρωμένη με γνήσιο υπογραφής μόνο από το www.gov.gr (με σχετικό κείμενο δήλωσης, όπου θα σας αποστείλουμε).
  • Υπεύθυνη Δήλωση προς την σχολή ταχυπλόων σκαφών “RACING SCHOOL”, επικυρωμένη με γνήσιο υπογραφής μόνο από το www.gov.gr με σχετικό κείμενο δήλωσης όπου θα σας αποστείλουμε, για την έγκριση προώθησης των κωδικών σας TaxisNET καθώς και για την επικοινωνία που θα έχουμε με το Αρμόδιο Λιμεναρχείο.
  • Παράβολα συνολικά 65,00€ (50,00€ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και 15,00€ υπέρ του Δημοσίου με ηλεκτρονικό παράβολο).
Η σχολή “Racing School” αναλαμβάνει όλη την ηλεκτρονική διαδικασία διεκπεραίωσης (συγκέντρωση και επεξεργασία ηλεκτρονικών δικαιολογητικών, υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, επικοινωνία με το Αρμόδιο Λιμεναρχείο, παραλαβή νέας ηλεκτρονικής προσωρινής άδειας), ανανέωσης αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, ανεξαρτήτως εάν οι κάτοχοι τους, υπήρξαν μαθητές μας ή όχι.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το κόστος και την διαδικασία ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης για Ανανέωση Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους λόγω Συμπλήρωσης Ορίου Ηλικίας: Τηλ. 2130412389, 6947310804

Σχετικα άρθρα